Katalog "Dokumenty potwierdzające tożsamość"

Katalog „Dokumenty potwierdzające tożsamość.” to multimedialny katalog przedstawiający  dokumenty potwierdzające tożsamość emitowane na terytorium RP oraz typy ich falsyfikatów. 


Multimedialna, interaktywna forma katalogu, proste i intuicyjne poruszanie się po jego zawartości pozwala na szybkie dotarcie do informacji dotyczących danego dokumentu.


Katalog jest na bieżąco aktualizowany o nowe dokumenty. Wycofywane są także z publikacji dokumenty tracące ważność. Zapewnia to aktualność katalogu w zakresie obiegowości prezentowanych dokumentów. Przedstawione zostały także typy  falsyfikatów pojawiających się na terenie RP.


Na bieżąco zapewniamy wsparcie naszych specjalistów.

 

 

  W katalogu „Dokumenty potwierdzające tożsamość” opisano:
 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • karta pobytu,
 • dokumenty pobytu obywatela UE,
 • blankiet wizowy,
 • prawo jazdy,
 • polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca,
 • dokumenty tożsamości  cudzoziemca.
 • wybrane legitymacje

 Katalog zawiera następujące działy:

 

1. Procedury kontroli dokumentów publicznych.
2. Polskie dokumenty potwierdzające tożsamość.
3. Typy falsyfikatów polskich dokumentów potwierdzających tożsamość

 

Procedury kontroli dokumentów publicznych.
Jest to wykaz podstawowych zadań które    powinien wykonać pracownik podczas kontroli dokumentu. Wskazano tutaj elementy takie jak: cel kontroli dokumentów, ogólne zasady postępowania, przykłady procedur wewnętrznych oraz przepisów prawnych związanych z kontrolą dokumentów.  Zaznaczone zostały także elementy takie jak ocena podobieństwa klienta do zdjęcia w
 dokumencie.

 

 

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość RP.

   

  Opis zawiera zabezpieczenia zastosowane w danym dokumencie. Zabezpieczenia podzielone zostały na dwie grupy:

   

  • zabezpieczenia optyczne
  • Zabezpieczenia narzędziowe

 

Zabezpieczenia dokumentów autentycznych  zostały przedstawione w sposób ustandaryzowany.
Każde z prezentowanych zabezpieczeń opatrzone jest opisem oraz fotografią. Wskazane są także sposoby kontroli. W przypadku zabezpieczeń optycznych zamieszczane są także krótkie animacje (flash, gif). Omówiona została także personalizacja i sposoby jej zabezpieczeń w danym dokumencie.

Typy falsyfikatów.

 

Opis zawiera typy falsyfikatów zatrzymanych na terenie RP.  Opis danego falsyfikatu jest podzielony na:

 
 • imitacje zabezpieczeń optycznych
 • imitacje zabezpieczeń narzędziowych

 

Imitacje zabezpieczeń zostały przedstawione w sposób ustandaryzowany, wprowadzony jest opis danej imitacji oraz porównanie z oryginałem w formie zdjęciowej.