Elearning - dokumenty

Szkolenie elearningowe – „Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów publicznych”

Szkolenie e-learningowe dotyczące rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych powstało w oparciu o wieloletnie działania i doświadczenia naszych specjalistów w zakresie zwiększania bezpieczeństwa obrotu dokumentami publicznymi. Współpraca z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Policją i licznymi bankami pozwala nam na zapewnienie najwyższej, jakości i ciągłe dostosowywanie zakresu do wymagań i potrzeb odbiorcy.

 

Szkolenie ma budowę modułową i może zawierać następujące elementy:

 

Podstawowe informacje dotyczące weryfikacji tożsamości w oparciu o wybrane dokumenty

 

W tej lekcji omówione są m.in. następujące zagadnienia:

- cel weryfikacji
- obiegowość dokumentów
- sposoby anulowania dokumentów
- ocena spójności dokumentów
- ocena stanu ogólnego
- ważność dokumentu- wstępna ocena dokumentu

 

 Ocena podobieństwa osoby do wizerunku w przedstawionym dokumencie

 

W tej lekcji omówione są m.in. następujące zagadnienia:

- ocena świadoma

- ocena podświadoma

 

 

 Przestępstwa przeciwko dokumentom publicznym

 

W tej lekcji omówione są m.in. następujące zagadnienia:

- podrobienie

- przerobienie

- poświadczenie nieprawdy

 

Zabezpieczenia optyczne

W tym rozdziale omówione są zabezpieczenia, które kontrolowane są wzrokiem i nie wymagają dodatkowych urządzeń.

 

- Zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych
- sposób poinformowania klienta o wykryciu falsyfikatu
- protokół zatrzymania fałszywego znaku pieniężnego