Elearning - znaki pieniężne

Szkolenie elearningowe – „Kurs kasjera walutowo-złotowego”

 

Szkolenie e-learningowe dotyczące rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych powstało w oparciu o wieloletnie działania i doświadczenia naszych specjalistów w zakresie zwiększania bezpieczeństwa obrotu dokumentami publicznymi. Współpraca z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Policją i licznymi bankami pozwala nam na zapewnienie najwyższej, jakości i ciągłe dostosowywanie zakresu szkoleń do wymagań i potrzeb odbiorcy.

 

Szkolenie ma budowę modułową i może zawierać następujące elementy:

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje dotyczące przepisów prawa.

 

W tej lekcji omówione są m.in. następujące zagadnienia:

- pojęcie znaku pieniężnego autentycznego i fałszywego
- rodzaje przestępstw przeciwko znakom pieniężnym
- przepisy Kodeksu Karnego
- świadome i nieświadome wprowadzenie falsyfikatu do obiegu

 

Liczenie na tzw. „pierwszą rękę.

W tej lekcji omówione są m.in. następujące zagadnienia:

- procedury postępowania
- przyjęcie i przygotowanie banknotów do liczenia
- proces liczenia na tzw. „pierwszą rękę”
- rola zmysłu dotyku i wzroku

Zabezpieczenia optyczne:

 

W tym rozdziale omówione są zabezpieczenia Kontrolowane wzrokiem bez potrzeby korzystania z testera.

 

  Zabezpieczenia narzędziowe:

 

W tym rozdziale omówione są zabezpieczenia, które są kontrolowane przy wykorzystaniu urządzeń do weryfikacji autentyczności.


Zakres omawianych zabezpieczeń jest dostosowany do specyfikacji urządzeń będących na wyposażeniu placówek bankowych.

 

Postępowanie w przypadku ujawnienia fałszywego znaku pieniężnego

 

W tej lekcji omówione są m.in. następujące zagadnienia:

 

- Zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych
- sposób poinformowania klienta o wykryciu falsyfikatu
- protokół zatrzymania fałszywego znaku pieniężnego